Cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi chào đón tất cả các ứng viên tài năng với kinh nghệm và tài năng khác nhau mong muốn làm nên sự thay đổi và đóng góp cho sự thành công chung của Tập đoàn Việt - Úc.

Hiện nay chúng tôi đang tìm ứng viên phù hợp các vị trí sau: Bấm vào đây để xem chi tiết vị trí tuyển dụng.