Tập đoàn Việt - Úc và các chuyên gia họp với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu

Vào sáng ngày 01/09/2017, Tập đoàn Việt – Úc cùng đoàn chuyên gia từ các Viện, Trường hàng đầu của nước Úc đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

Với khát vọng “Nâng Tầm Tôm Việt”, Tập đoàn Việt – Úc không ngừng tìm kiếm và đưa về Việt Nam các giải pháp, công nghệ, mang tính đột phá để phát triển ngành tôm Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đánh giá cao về những nỗ lực của Tập đoàn Việt - Úc. Qua đó, Lãnh đạo Tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Tập đoàn có thể đưa những giải pháp này vào hoạt động nuôi trồng ngành tôm của tỉnh nhà. Đây sẽ là điều kiện hết sức quan trọng để Tập đoàn có thể mạnh dạn hơn nữa trong việc đầu tư vào các công nghệ tiên tiến và các tiến bộ của khoa học kỹ thuật để phục vụ nuôi trồng, sản xuất.

Sau cuộc họp, các chuyên gia của Úc sẽ có thời gian ở tại Việt Nam làm việc nhiều hơn cùng Tập đoàn để chuẩn bị triển khai cho những hoạt động tiếp theo. Chúng ta hoàn toàn vững tin vào đường hướng, chiến lược và sự hợp tác này sẽ mang lại những thành quả to lớn cho ngành tôm của Bạc Liêu nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Bùi Thi Tiên Đức